Lees de onderstaande voorwaarden die betrekking hebben op de toegang tot en het gebruik van de online instructieboekjes die op deze site worden aangeboden. Om de inhoud van de online servicepublicaties te gebruiken, moet u akkoord gaan met de voorwaarden en deze in acht nemen. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden, verzoeken wij u af te zien van het gebruik van de inhoud van de online servicepublicatie.

LICENTIEOVEREENKOMST

Deze site bevat niet alle servicepublicatie-informatie voor alle Honda-producten. Sommige handleidingen, herzieningen van handleidingen, vertalingen naar uw eigen taal en aanvullende documenten zijn mogelijk niet online beschikbaar.

Raadpleeg, indien mogelijk, het instructieboekje en de aanvullende informatie die bij uw product is geleverd in de vorm van labels en/of boekjes. Als deze documenten verloren zijn gegaan, kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Honda-dealer.

Wijzigingen in de inhoud van de online-servicepublicaties op grond van aanpassingen in het productontwerp, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht. Daarom dient de klant te begrijpen dat er verschillen kunnen zijn tussen de online informatie en het instructieboekje dat bij uw product is geleverd, alvorens de inhoud van de online servicepublicatie te gebruiken.

Veiligheidswaarschuwingen

De veiligheidsinformatie in de online handleidingen is gebaseerd op wettelijke voorschriften en Honda's kennis ten tijde van de totstandkoming van de handleidingen. De veiligheidsinformatie in de online inhoud is mogelijk niet de recentste veiligheidsinformatie. Als u vragen heeft over veiligheidsinformatie, raadpleeg dan uw dichtstbijzijnde Honda-dealer.

Inhoud van deze site

De online servicepublicaties en de daarin opgenomen informatie zijn het intellectuele eigendom van Honda, beschermd door het auteursrecht. Online servicepublicaties of delen van online handleidingen mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd of verspreid zonder toestemming van Honda. Het staat u echter wel vrij om de inhoud van online servicepublicaties af te drukken voor het gebruik van uw product. Het aantal exemplaren dat mag worden afgedrukt is beperkt tot één per product.

De online gebruikershandleiding wordt ter beschikking gesteld met het gemak van de klant in gedachten. Honda draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor onvoorziene schade veroorzaakt door het gebruik van online handleidingen of door het niet kunnen gebruiken van online handleidingen.

Honda verstrekt een garantie volgens de documenten, zoals de bij het product geleverde garantieregistratiekaarten. Honda verstrekt geen garantie voor eender wat, met inbegrip van veiligheid, gebaseerd op de inhoud van de online servicepublicaties.

De site voor de online servicepublicatie kan worden opgeschort of de inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Terug naar zoeken