Należy przeczytać poniższe warunki dotyczące dostępu i korzystania z internetowych instrukcji obsługi oferowanych w tej witrynie. Aby móc korzystać z treści publikowanych w serwisie internetowym, konieczne jest wyrażenie zgody na odpowiednie warunki i ich przestrzeganie. Jeśli nie możesz zgodzić się z warunkami, powstrzymaj się od korzystania z treści publikacji serwisowych online.

UMOWA LICENCYJNA

Ta witryna nie zawiera wszystkich informacji dotyczących publikacji serwisowych dla wszystkich produktów Honda. Niektóre podręczniki, wersje podręczników, tłumaczenia na języki lokalne i dokumenty uzupełniające nie są dostępne online.

W miarę możliwości należy zapoznać się z instrukcją obsługi i informacjami dodatkowymi dostarczonymi wraz z produktem w postaci etykiet i/lub książeczek. Jeśli te dokumenty zostały utracone, należy skontaktować się z najbliższym dealerem Honda.

Zmiany treści publikacji serwisowych online mogą być dokonywane w zależności od zmian konstrukcyjnych produktu bez powiadomienia. W związku z tym klient jest zobowiązany do zrozumienia, przed rozpoczęciem korzystania z treści publikacji serwisowych online, że mogą występować różnice między informacjami online a instrukcją obsługi dostarczoną wraz z produktem.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Informacje dotyczące bezpieczeństwa udokumentowane w podręcznikach online opierają się na wymogach prawnych i zrozumieniu Hondy w czasie, gdy instrukcje obsługi były sporządzane. Możliwe, że informacje dotyczące bezpieczeństwa zawarte w treści online nie są najnowszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących informacji na temat bezpieczeństwa należy skontaktować się z najbliższym dealerem Hondy.

Zawartość tej witryny

Publikacje serwisowe online oraz informacje zawarte w witrynie stanowią własność intelektualną firmy Honda, która jest chroniona prawem autorskim. Publikacje serwisowe online lub części instrukcji obsługi online nie mogą być kopiowane, powielane, zmieniane lub rozpowszechniane bez zgody firmy Honda. Można jednak drukować publikacje serwisowe online w celu wykorzystania produktu. Liczba egzemplarzy, które można wydrukować, jest ograniczona do jednego na produkt.

Zawartość podręcznika użytkownika online jest dostarczana z myślą o wygodzie klienta. Honda nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przypadkowe szkody spowodowane korzystaniem z treści podręcznika użytkownika online lub niemożnością korzystania z treści podręcznika użytkownika online.

Honda udziela gwarancji zgodnie z dokumentami, takimi jak karty gwarancyjne, dołączone do produktu. Honda nie udziela gwarancji na nic, np. bezpieczeństwo, w oparciu o treść publikacji serwisu internetowego.

Publikacja serwisowa online może zostać zawieszona lub treść serwisu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Powrót do wyszukiwania