Prečítajte si nižšie uvedené podmienky, ktoré sa týkajú prístupu a použitia návodov na použitie ponúkaných na tejto stránke. Aby ste mohli využívať obsah online publikácií, musíte súhlasiť s týmito podmienkami a dodržiavať ich. Ak nesúhlasíte s podmienkami, zdržte sa použitia obsahu online publikácií.

LICENČNÁ ZMLUVA

Táto stránka neobsahuje všetky servisné publikácie o všetkých produktoch spoločnosti Honda. Niektoré manuály, revízie príručiek, preklady do miestnych jazykov a doplňujúce dokumenty nie sú k dispozícii online.

Nezabudnite sa obrátiť na návod na použitie a dodatočné informácie dodané s výrobkom vo forme štítkov a/alebo brožúr vždy, keď je to možné. Ak sa tieto dokumenty stratili, obráťte sa na najbližšieho predajcu Hondy.

Zmeny obsahu online servisných publikácií môžu byť vykonané podľa zmien v dizajne produktu bez oznámenia. Z tohto dôvodu je od zákazníka potrebné, aby pred použitím obsahu online servisnej publikácie pochopil, že môžu existovať rozdiely medzi online informáciami a návodom na použitie dodaným s jeho výrobkom.

Bezpečnostné upozornenia

Bezpečnostné informácie dokumentované v online príručkách sa zakladajú na zákonných požiadavkách a vedomosti spoločnosti Honda v čase, keď boli návody na použitie vydané. Je možné, že bezpečnostné informácie v online návodoch nie sú najnovšími bezpečnostnými informáciami. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa bezpečnostných informácií, obráťte sa na najbližšieho predajcu Honda.

Obsah tejto stránky

Online servisné publikácie a informácie v nich sú duševným vlastníctvom spoločnosti Honda chránené autorskými právami. Online servisné publikácie ani časti online servisných publikácii sa nesmú kopírovať, reprodukovať, meniť ani distribuovať bez súhlasu spoločnosti Honda. Môžete si však vytlačiť obsah online servisných publikácií pre používanie vášho produktu. Počet vytlačených kópií je obmedzený na jednu kópiu na jeden výrobok.

Online návody na použitie sa poskytujú s ohľadom na pohodlie zákazníka. Spoločnosť Honda nenesie žiadnu zodpovednosť za náhodné škody spôsobené použitím online návodmi na použitie alebo tým, že nebude možné použiť online návod na použitie.

Spoločnosť Honda poskytuje záruku v súlade s dokumentami, ako sú záručné registračné karty dodávané spolu s výrobkom. Spoločnosť Honda neposkytuje žiadnu záruku, ako napríklad bezpečnosť, na základe online návodu na použitie.

Stránka poskytujúca online návody na použitie môže byť pozastavená alebo jej obsah môže byť zmenený bez predchádzajúceho oznámenia

Naspäť na vyhľadávanie